Lammlåda

Lammlåda


Till hösten går det att beställa lammlåda från Tuna Kungsgård. Lammen är födda på vår gård och uppväxta på naturbetesmarker kring Roxen. Lammen slaktas och föräldlas så lokalt i området kring oss som möjligt. 


Lammlådan kostar 183 kr/kg på slaktvikten. Därefter styckas lammet på det sätt som passar dig bäst. Följande slaktalternativ finns:


- Traditionell : Hel sadel eller kotletter av sadel o rygg, hela lårstekar, bogar, lägg, slaksida, ingen färs.


- Grillstyckning : Kotletter av sadel,rygg och kotlett av lårstekar. Bogstek hel samt färs.


- Färsstyckning : Hela bogar o lårstekar, kotletter av rygg o sadel samt färs.För att boka en låda maila till info@tunakungsgard.se eller ring 070-6597095